Cennik świadczonych usług

W zależności od zakresu pracy oraz ilości dokumentów ceny powyżej wskazanych ustalamy indywidualnie dla każdego z klientów.

 Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Od 150 zł
 Ewidencja przychodów (ryczałt) Od 100 zł
 Rejestr sprzedaży i zakupu VAT Od 200 zł
 Ewidencja środków trwałych W cenie usług księgowych
 Tworzenie i przesyłanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, JPK) W cenie usług księgowych
 Naliczanie i sporządzanie list płac W cenie usług księgowych
 Prowadzenie akt osobowych 10 zł / osobę